Informacje

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Pocztowa 8

21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 371 77 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pokój: nr 31

Godziny przyjęć

poniedziałek   7:30 – 15:30

wtorek            8:00 – 16:00

środa               7:30 – 15:30

czwartek         8:00 – 16:00

piątek              7:30 – 15:30

W siedzibie Komisji dyżury pełnią:

 • Psycholog Inez Kur  – poniedziałek w godz. 18:00 – 21:00
 • Konsultant w zakresie choroby alkoholowej,narkomanii i przemocy Wiesława Marczuk    – wtorek i czwartek w godz. 9:00 – 13:00
 • Terapeuta uzależnień Tadeusz Dudziński:

–  Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych - czwartek w godz. 18:00 - 20:00
–  Grupa wsparcia dla rodzin - II i IV środa miesiąca w godz. 18:00 - 20:00
–  Porady indywidualne - czwartek, II oraz IV środa miesiąca w godz. 17:30 - 18:00 i 20:00 - 20:30 po wcześniejszym umówieniu telefomicznym (kontakt: 604 562 701)

 • Pełnomocnik ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dorota Jaszczuk      – w dni i godziny pracy Urzędu

 

Konkurs

Skład Komisji

Zgodnie z art. 41 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim powołani zostali Zarządzeniem Nr 38/11 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Międzyrzecu Podlaskim oraz ustalenia regulaminu jej działania (z późn. zm. ) w składzie:

 1. Jaszczuk Dorota           – Przewodnicząca Komisji
 2. Marczuk Wiesława       – Sekretarz Komisji
 3. Bernatowicz Ewa         – Członek Komisji
 4. Butrym Anna                – Członek Komisji
 5. Jurkowska Renata        – Członek Komisji
 6. Kapłan Dorota              – Członek Komisji
 7. Korpysz Leszek            – Członek Komisji
 8. Matysiak Iwona            – Członek Komisji
 9. Michalak Małgorzata    – Członek Komisji
 10. Radzikowska Grażyna – Członek Komisji
 11. Stefaniuk Elżbieta        – Członek Komisji
 12. Grażyna Mazurek        – Członek Komisji
 13. Adriana Grochowska   – Członek Komisji

Zadania MKRPA

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności inicjuje działania w zakresie związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz narkomanii w szczególności:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób  zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i innych uzależnień;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla uczniów, pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski jest realizowany przez Pełnomocnika ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawa Prawna

Podstawa prawna

Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

Karta Informacyjna ( do pobrania)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 grudzień 2017 13:44 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2017 13:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2017 13:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2017 13:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2017 13:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 20:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 20:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 luty 2019 13:06 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 marzec 2019 12:52 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 marzec 2019 13:10 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 marzec 2019 12:43 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 marzec 2019 08:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 czerwiec 2019 13:40 Robert Rumowski