Konkurs ofert

 

 

Oferty złożone w trybie pozakonkursowym

Tryb:


Oferty:

Lista organizacji NGO działających na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski

Burmistrz Miasta informuje, że warunkiem udziału w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i pomiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 jest wskazanie Burmistrzowi Miasta na piśmie

 przez ww. podmioty informacji w szczególności: nazwa i adres, nr KRS lub odpowiedniego rejestru lub ewidencji jeśli obowiązują, imię i nazwisko, adres lub telefon wyznaczonej do udziału w konsultacjach, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji na zewnętrz

WZÓR ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI  POZARZĄDOWEJ 
ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST.3 USTAWY 
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

W przypadku zmiany danych w zgłoszeniach, które już zostały przekazane do Burmistrza Miasta przez nw. organizacje należy złożyć korektę zgłoszenia wg powyższego wzoru. 

Podstawa prawna:

Uchwała nr XLIX/403/14 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 września 2014 r.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21 grudzień 2017 10:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 10:11 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 10:20 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 10:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 10:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 10:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 10:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 11:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 11:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 11:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 11:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 grudzień 2017 13:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2018 13:35 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2018 13:37 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 luty 2018 15:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 luty 2018 15:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 kwiecień 2018 11:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 kwiecień 2018 13:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 kwiecień 2018 13:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 kwiecień 2018 15:18 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 09:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 09:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 30 maj 2018 13:39 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 09:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 lipiec 2018 10:16 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 lipiec 2018 10:37 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 sierpień 2018 09:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 sierpień 2018 09:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 sierpień 2018 09:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 wrzesień 2018 09:51 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 wrzesień 2018 09:52 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 wrzesień 2018 09:53 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 wrzesień 2018 09:53 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 wrzesień 2018 09:54 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 wrzesień 2018 09:58 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 19 wrzesień 2018 15:16 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 13:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 grudzień 2018 14:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 19 grudzień 2018 15:32 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 19 grudzień 2018 15:35 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 styczeń 2019 13:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 styczeń 2019 14:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 styczeń 2019 08:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 styczeń 2019 15:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 styczeń 2019 14:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 luty 2019 15:42 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2019 11:15 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 12:58 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 kwiecień 2019 15:15 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2019 10:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 czerwiec 2019 15:41 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 czerwiec 2019 14:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 lipiec 2019 13:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 sierpień 2019 11:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 sierpień 2019 11:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 sierpień 2019 13:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 15:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 styczeń 2020 15:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 styczeń 2020 15:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 maj 2020 15:36 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 czerwiec 2020 15:21 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 czerwiec 2020 15:21 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 09:26 Robert Rumowski