Harmonogram

Zespół ds. budżetu obywatelskiego

Skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

 1. Z-ca Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski – Przewodniczący Zespołu

 2. Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim – Z-ca Przewodniczącego Zespołu

 3. Naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim – Członek Zespołu

 4. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim – Członek Zespołu

 5. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim – Członek Zespołu

 6. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim – Członek Zespołu

 7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Członek Zespołu.
 • W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu członka Zespołu, może zastąpić go wskazana przez niego osoba, bez prawa głosu w głosowaniu.

 • W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także inne osoby z głosem doradczym w ramach otwartego przebiegu spotkań, bez prawa głosu w głosowaniach.

 

Zadania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego:

 • weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski,

 • prowadzenie postepowań wyjaśniających dotyczących w szczególności dokonania uzupełnień lub korekty zakresu rzeczowego zgłoszenia oraz możliwości połączenia projektów w jeden,

 • dokonywanie ostatecznej wyceny projektów,

 • podejmowanie ostatecznej decyzji o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszenia pod głosowanie mieszkańców,

 • przekazanie Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski ostatecznej listy projektów zaopiniowanych pozytywnie oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem,

 • przekazanie dokumentacji do Wydziału Obsługi Organizacyjno-Prawnej po zakończeniu pracy Zespołu.

 • Zarządzenie Nr 440/17 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 grudzień 2017 10:37 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 10:46 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 10:46 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 10:47 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 10:47 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 11:18 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 11:18 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 11:23 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 11:26 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 11:35 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2018 12:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2018 13:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2018 14:05 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2018 14:09 Robert Rumowski