Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski 

.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r., poz. 922) informujemy, że:


Administratorem Danych Osobowych jest

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim,  ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski.


Celem zbierania danych osobowych

jest realizacja obowiązków samorządu określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Udostępniamy dane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 

Każdy ma prawo

dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 

Dane przetwarzane są w zbiorach danych, których jawny rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, na podstawie §5 Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 poz. 719). Rejestr jest prowadzony w formie papierowej, a udostępniany stronom przez sporządzenie kopii rejestru. Wgląd w rejestr następuje w siedzibie Administratora Danych.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 25, grudzień 2017 15:29 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25, grudzień 2017 15:31 Kamil Wysokiński
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking