Zarządzenie Nr 299/2012 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2013 rok za wydzierżawienie gruntów stanowiących zasób gruntów mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Międzyrzeca Podlaskiego

Brak informacji o zmianach.