Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel.: 83 372-62-11
fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje podstawowe

Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą.

  2. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim.

  3. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie.

  4. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.

  5. Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

  1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

  2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

 

Informacja o planowanych zgromadzeniach na terenie miasta

Tryb zwykły

 Data  Miejsce Godzina  Przewidywan
liczba uczestników
 Organizator Cel zgromadzenia Uwagi
 16.04.2018 r.  Plac Jana Pawła II  12:30 - 14:30  10 osób  Sylwester Tail  Stop Aborcji Przyjęto


Tryb uproszczony 

 Data Miejsce Godzina Przewidywana liczba uczestników Organizator  Trasa przejścia zgromadzenia Zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia Uwagi
 04.08.2018 r. Plac Jana Pawła II 10:00 - 12:00   10 osób  Marek Wąsowski  Nie przewiduję zmiany miejsca
w trakcie trwania zgromadzenia.

ewentualnie ze strony - przeciwników prawdy, wolności i demokracji.

Przyjęto

 

Informacja o zakazie zgromadzenia na terenie miasta

 BRAK

 

 

Postępowanie uproszczone

Stosownie do przepisu art. 22 ust.1 organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości

w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 12 kwiecień 2018 13:26 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 kwiecień 2018 13:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 kwiecień 2018 13:35 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 kwiecień 2018 13:37 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 kwiecień 2018 13:38 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 kwiecień 2018 13:39 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 kwiecień 2018 15:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 kwiecień 2018 15:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 kwiecień 2018 15:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 kwiecień 2018 09:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 kwiecień 2018 09:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 10:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 10:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 10:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 10:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 10:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 10:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 10:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 10:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 10:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 10:50 Robert Rumowski