Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

herb C100 M20 Y0 K0 kopia
Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8,
21-560 Międzyrzec Podlaski,
telefon centrali 83 372 62 10 
FAX: 83 372 62 28
miasto@miedzyrzec.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - 07.30 - 15.30
wtorek - 08.00 - 16.00
środa - 07.30 - 15.30
czwartek - 08.00 - 16.00
piątek - 07.30 - 15.30

Godziny pracy Straży Miejskiej:

poniedziałek - piątek: 07.30 - 15.30
telefon alarmowy: 986
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski

Z dniem 23 marca 2020 r. do odwołania w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wprowadzono następujące zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim:

 1. płatności i należności publicznoprawne /podatki, opłaty/ należy dokonywać wyłącznie w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek bankowy Miasta Międzyrzec Podlaski, kasa Urzędu Miasta zostaje zamknięta 
 2. wyłącza się fizyczną obecność interesantów w budynku Urzędu Miasta
 3. wejście na teren Urzędu przez osoby niebędące pracownikami będzie możliwe wyłącznie w szczególnych wypadkach w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem telefonicznie lub pocztą elektroniczną
 4. sprawy załatwiane będą korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty elektronicznej - miasto@miedzyrzec.pl lub platformy ePUAP – http://epuap.gov.pl zgodnie z art. 64 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, poprzez złożenie pisma do Urzędu w skrzynce nadawczej Urzędu (przy wejściu do Urzędu Miasta) lub telefonicznie. Pisma kierowane w ww. sposób, z wyjątkiem formy telefonicznej, będą rejestrowane i przyjmowane ze skutkiem doręczenia
 5. w przypadku konieczności osobistego dostarczenia lub odbioru dokumentów w wersji papierowej będzie to możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem telefonicznie lub pocztą elektroniczną - dokumenty będą wówczas odbierane/wydawane w wejściu do Urzędu Miasta przez pracownika
 6. godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie
 7. ustala się wejście do Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim od ul. Warszawskiej 37
 8. wchodząc do Urzędu Miasta należy użyć płynu dezynfekującego do rąk

Urząd Miasta tel. 833726210-11, fax 833726228, email: miasto@miedzyrzec.pl
Numery telefonów do Urzędu oraz kont bankowych na stronie Miasta www. miedzyrzec.pl oraz w BIP.

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Nr  269/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 17 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na terenie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

                                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta
 /-/ Zbigniew Kot

 
 
 
 
Kasa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski jest zawsze zamykana godzinę przed zakończeniem Pracy Urzędu.
 
Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 9.30 - 13.00

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej Urzędu Miasta (wejście B I p. pok. 23 i wejście A pok. 2 Biuro Rady Miasta dla skarg będących w kompetencji Rady Miasta) jest komórką koordynującą przyjmowanie i załatwianie skarg/wniosków.

Przewodniczący Rady Miasta przyjmuje interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca (z wyłączeniem miesiąca lipca) Radni przyjmują interesantów w każdy wtorek (z wyłączeniem miesiąca lipca) w godzinach 15.00 - 16.00

Rachunek Bankowy:

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim

16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

 Uwaga!
Zmiana numeru rachunku bankowego
Informujemy, że od stycznia 2020 roku obowiązuje nowy numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Międzyrzeca Podlaskiego)
17 8039 0006 0000 0000 0452 0082
Rachunek ten przeznaczony jest wyłącznie na opłaty za gospodarowanie odpadami i obowiązuje od stycznia 2020 r.

Ostatnio dodane do BIP

 • Ogłoszenia
 • Zamówienia publiczne
 • Przetargi na nieruchomości
 • Nabór na stanowiska urzędnicze
 • Zarządzenia
 • Uchwały

Czytaj więcej w kategorii

NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking