Zarządzenie Nr 183/19 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn."Program profilaktyki zachorowań na grypę na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2019 oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie

Brak informacji o zmianach.