Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

data wpływu petycji do Urzędu

Petycja z dnia 5.10.2021 r. - data wpływu do Urzędu Miasta 6.10.2021 r.

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)

Marek Chomiuk, Radny okręg 15

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu trzeciego (w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego i podmiot wyraził zgodę na ujawnienie danych)

Nie dotyczy

przedmiot petycji

„Petycja dot. wprowadzenia do budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok inwestycji pn. budowa drogi ul. Zadwornej etap II o długości ok. 1200 m”

treść petycji (zanonimizowany skan)

Skan petycji z wyłączeniami

 

nazwa komórki wiodącej

Rada Miasta

wyznaczony termin rozpatrzenia petycji

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

 

informacja o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii

1) Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

2) Petycja skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 7.10.2021 r.

3) Postępowanie w toku

4) Rozstrzygnięta

data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

 3 stycznia 2022 r.

sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem (zanonimizowany skan)

 Skan odpowiedzi
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 październik 2021 13:11 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 13:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 13:24 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking