Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

data wpływu petycji do Urzędu

Petycja z dnia 21.11.2022 r.

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu trzeciego (w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego i podmiot wyraził zgodę na ujawnienie danych)

Nie dotyczy

przedmiot petycji

Podmiot wnosi o obniżenie stawek opłaty targowej

treść petycji (zanonimizowany skan)

Skan petycji z wyłączeniami

nazwa komórki wiodącej

Rada Miasta

wyznaczony termin rozpatrzenia petycji

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

 

informacja o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii

1)      Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

2)      Petycja skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 6.12.2022 r.

3)      Postępowanie w toku

4)      Rozstrzygnięte

data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

 30.12.2022r.

sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem (zanonimizowany skan)

 Skan odpowiedzi, uchwała z uzasadnieniem

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 grudzień 2022 12:44 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 21 grudzień 2022 12:59 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 11:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 12:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 12:04 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking