Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Międzyrzecu Podlaskim

 

 118770207 1016941078736453 2970314272912613523 n

ul. Pocztowa 8 

wejście A , I piętro pok. 1

21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 371 77 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek 7:30 – 15:30

wtorek 8:00 – 16:00

środa 7:30 – 15:30

czwartek 8:00 – 16:00

piątek 7:30 – 15:30

 

W siedzibie Komisji dyżury pełnią:

 • Psycholog   – poniedziałek w godz. 15:00 – 18:00
 • Konsultant w zakresie choroby alkoholowej,narkomanii i przemocy  – poniedziałek i wtorek w godz. 9:00 – 13:00
 • Terapeuta uzależnień :

–  Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych - czwartek w godz. 18:00 - 20:00
–  Grupa wsparcia dla rodzin - II i IV środa miesiąca w godz. 18:00 - 20:00
–  Porady indywidualne - czwartek, II oraz IV środa miesiąca w godz. 17:30 - 18:00 i 20:00 - 20:30 po wcześniejszym umówieniu telefomicznym (kontakt: 604 562 701)

 • Pełnomocnik ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w dni i godziny pracy Urzędu

 

Zgodnie z art. 41 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim powołani zostali Zarządzeniem Nr 38/11 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Międzyrzecu Podlaskim oraz ustalenia regulaminu jej działania (z późn. zm. ) w składzie:

 

 1. Jaszczuk Dorota           – Przewodnicząca Komisji
 2. Marczuk Wiesława       – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jurkowska Renata        – Członek Komisji
 4. Kapłan Dorota              – Członek Komisji
 5. Michalak Małgorzata    – Członek Komisji
 6. Stefaniuk Elżbieta        – Członek Komisji
 7. Grochowska  Adriana   – Członek Komisji
 8. Świderska Małgorzata  – Członek Komisji
 9. Majszak Tobiasz           – Członek Komisji
 10. Mroczkowska Beata     – Członek Komisji

 

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności inicjuje działania w zakresie związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz narkomanii w szczególności:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób  zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i innych uzależnień;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla uczniów, pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski jest realizowany przez Pełnomocnika ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Regulamin konkursu Młodość - Trzeźwość 2023

Treść regulaminu

 

Podstawa prawna 

 Moje uzależnienie PLAKAT A3

     

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 grudzień 2017 13:44 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2017 13:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2017 13:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2017 13:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2017 13:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 20:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 20:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 luty 2019 13:06 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 marzec 2019 12:52 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 marzec 2019 13:10 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 marzec 2019 12:43 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 marzec 2019 08:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 czerwiec 2019 13:40 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 październik 2021 11:37 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 październik 2021 11:37 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 marzec 2022 11:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 marzec 2022 11:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 marzec 2022 09:05 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 marzec 2022 09:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 06 kwiecień 2022 13:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 czerwiec 2022 15:08 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 listopad 2022 12:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 listopad 2022 12:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 listopad 2022 12:05 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 luty 2023 10:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 luty 2023 10:20 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2023 13:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2023 13:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2023 13:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2023 13:25 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking