Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.
 • ARM - AGENCJA ROZWOJU MIĘDZYRZECA
 • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 • CEDIG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Dz. U. - Dziennik Ustaw
 • ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • HNS - Wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza HNS
 • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • LUW - Lubelski Urząd Wojewódzki
 • MOK - Miejski Ośrodek Kultury
 • MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • MZGA - Miejski Zespól Gospodarczo-Administracyjny
 • NIK - Najwyższa Izba Kontroli
 • NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
 • PIP - Państwowa Inspekcja Pracy
 • PKW - Państwowa Komisja Wyborcza
 • PUK - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 • PUP - Powiatowy Urząd Pracy
 • REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
 • RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa
 • RM - Rada Miasta
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • UG - Urząd Gminy
 • UM - Urząd Miasta
 • USC - Urząd Stanu Cywilnego
 • WFiN - Wydział Finansów i Nadzoru
 • WOOP - Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej
 • WOSiR - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • WSiR - Wydział Strategii i Rozwoju
 • WSO - Wydział Spraw Obywatelskich
 • WZMK - Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym
 • ZPO - Zespół Placówek Oświatowych
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 30 grudzień 2017 11:40 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 wrzesień 2020 08:45 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking