Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Petycja w sprawie wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta oraz o przekazania zał. nr 2 do szkół

 

 

Data wpływu petycji do Urzędu Miasta

 21.03.2016 r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)

 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu trzeciego 
( w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego i podmiot wyraził zgodę na ujawnienie danych)

 Nie dotyczy

Przedmiot petycji

 Petycja w sprawie wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta oraz o przekazania zał. nr 2 do szkół

Treść petycji (zanonimizowany skan)

Petycja

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Nazwa komórki wiodącej

 Wydział Obslugi Organizacyjno-Prawnej

Informacja o przebiegu postępowania, 
w szczególności dotyczące zasięganych opinii

Postępowanie zakończone

Realizacja paragrafu 3 Petycji - przesłanie zał. nr.2 Petycji do szkół  


Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

 17.05.2016 r.

Sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem (zanonimizowany skan)

Treść dokumentu 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 30 grudzień 2017 20:54 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking