Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.
Petycja w sprawie utworzenia przez Kierownika JST – „biblioteczki samorządowca” – w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji – stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust 2 pkt 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)
 
 

Data wpływu petycji do Urzędu

 

13.04.2016 r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa 
w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu trzeciego 
( w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego i podmiot wyraził zgodę na ujawnienie danych)

 

 

Nie dotyczy

Przedmiot petycji

 

Petycja w sprawie utworzenia przez Kierownika JST – „biblioteczki samorządowca” – w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji – stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust 2 pkt 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

 

Treść petycji (zanonimizowany skan)

 

Petycja

Nazwa komórki wiodącej

 

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej

Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Informacja o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii

 

Zakończone 

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

11.05.2016r.

Sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem (zanonimizowany skan)

Rozpatrzenie petycji 

Brak informacji o zmianach.

NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking