Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

 

 

Załącznik bez tytułu 00053Arkadiusz Myszka
tel. (83) 372 62 11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe:

1.Zastępca Burmistrza Miasta wykonuje zadania wyznaczone przez Burmistrza Miasta i zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z zadań Miasta, a także kontroluje działalność wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.
2.Zastępca Burmistrza Miasta przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza Miasta.
3.Zastępca Burmistrza Miasta zastępuje Burmistrza Miasta podczas gdy Burmistrz Miasta nie może sprawować funkcji z powodu nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia funkcji.
4.Zastępca Burmistrza Miasta wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta.
5.Zastępca Burmistrza Miasta zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu:
- planowania;
- zagospodarowania przestrzennego miasta;
- gospodarki gruntami;
- budownictwa i geodezji;
- ochrony środowiska i rolnictwa;
- koordynacji i nadzoru inwestycji;
- gospodarki komunalnej i lokalowej.
6.Do kompetencji Zastępcy Burmistrza Miasta należy również:
- odpowiadanie w imieniu Burmistrza Miasta za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz gospodarką finansową gminy w zakresie inwestycji;
- załatwianie wniosków i interpelacji radnych;
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta;
- wykonywanie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Miasta, umów, porozumień i innych aktów prawnych;
- reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, oraz przed organami administracji rządowej;
- aprobowanie projektów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu wydziałów bezpośrednio nadzorowanych;
- określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu oraz podległych dyrektorów;
- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
- składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Międzyrzec Podlaski, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
- przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
- reprezentowanie Miasta Międzyrzec Podlaski w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta;
- udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Międzyrzec Podlaski, w zakresie ustalonym z Burmistrzem Miasta;
- współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem Miasta, Sekretarzem Miasta, Skarbnikiem Miasta, a także z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta;
- bieżąca ocena wykonywanej pracy podległych dyrektorów,
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
- wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza;
7.Przy kierowaniu korespondencji przychodzącej Zastępcę Burmistrza Miasta określa się symbolem - BZ.

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 15:53 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 luty 2018 13:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 11:07 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 listopad 2018 12:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 08:35 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 08:35 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 08:36 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 08:36 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 08:36 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 sierpień 2020 09:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2024 13:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 08:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 maj 2024 09:31 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 maj 2024 09:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 maj 2024 09:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 maj 2024 09:34 Robert Rumowski