Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym

ul.Pocztowa 8

21-560 Międzyrzec Podlaski

Telefon: 83 372-62-23, 83 372-62-21, 83 372-62-26

Fax: 83 372-62-28

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Zarządzanie Mieniem Komunalnym, który podlega Z-cy Burmistrza należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zasobów mieszkaniowych, zarządu nieruchomości, wymiaru czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, w tym windykacja należności z tytułu opłat czynszowych;
 2. nadzór nad prawidłowością zasiedleń lokali mieszkalnych;
 3. współdziałanie z zarządcami nieruchomości w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych;
 4. dokonywanie analiz i oceny potrzeb mieszkaniowych i możliwości ich zaspokojenia;
 5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych;
 6. dokonywanie ocen utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym i prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem budynków do remontu bądź rozbiórki;
 7. współdziałanie z Komisją Społeczną Rady Miasta w zakresie oceny warunków mieszkaniowych oraz kwalifikacji osób do nawiązania umowy najmu;
 8. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i gospodarczych miasta w zakresie gospodarowania majątkiem gminy, zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej oraz ustawą kodeks handlowy;
 9. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie właściwości Wydziału;
 10. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 11. wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych,
 12. nadzór nad prawidłowością użytkowania mienia komunalnego;
 13. planowanie sposobu zagospodarowania mienia komunalnego niewykorzystanego dotychczas;
 14. prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami gminy tj.:
 15. prowadzenie spraw związanych z pierwokupem;
 16. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich;
 17. prowadzenie operatów numeracji porządkowej nieruchomości i nadawanie im numerów porządkowych;
 18. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów;
 19. prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczania nieruchomości;
 20. prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, wynikających z ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 21. dokonywanie rozliczeń dodatków mieszkaniowych z zarządcami nieruchomości;
 22. wykonywanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego:
 23. zadania, o których mowa w pkt. 22, nie obejmują zadań zastrzeżonych dla merytorycznych komórek organizacyjnych, w zakresie działania których pozostaje działalność spółki;
 24. współpraca z właściwymi wydziałami merytorycznymi, w zakresie działania których pozostaje działalność danej spółki;
 25. realizacja procedur związanych z nadawaniem nazw ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach miasta, w tym drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, wiadukty, węzły drogowe, tunele, bulwary, nabrzeża, ciągi piesze itp., placom, przez które rozumie się również skwery, ronda, rynki, i parkom położonym na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski;
 26. prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej;
 27. utrzymanie zdrojów ulicznych i osiedlowych;
 28. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych;
 29. współpraca ze stowarzyszeniami ogrodowymi prowadzonymi Rodzinne Ogrody Działkowe na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski;
 30. realizacja zadań w zakresie dziedziczenia przez Miasto Międzyrzec Podlaski spadków po osobach fizycznych;
 31. prawidłowe zabezpieczenie i oznaczenie miejsc niebezpiecznych na terenie Międzyrzeckich Jeziorek;
 32. przygotowywanie regulacji prawnych, w tym prawa miejscowego, dotyczących targowisk miejskich;
 33. wykonywanie zadań określonych w § 12 i § 16;
 34. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.


Pracownicy

Imię i nazwisko: Marek Grontkowski
Stanowisko: Dyrektor Wydziału
telefon: 83 372-62-21
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Izabela Tarasiuk 
Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej
telefon: 83 372-62-23
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Magda Rosa
Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki gruntami
telefon: 83 372-62-21
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Małgorzata Seweryn
Stanowisko: Referent ds. gospodarki gruntami
telefon: 83 372-62-21
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Przemysław Jastrzębski
Stanowisko: Referent ds. windykacji i egzekucji w sprawach lokalowych 
telefon: 83 372-62-23
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Imię i nazwisko: Monika Bonecka - Musiejuk
Stanowisko: Młodszy referent ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
telefon: 83 372-62-23
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:19 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:15 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:20 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:51 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:16 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 luty 2018 13:39 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 13:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 lipiec 2018 08:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 sierpień 2018 10:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 sierpień 2018 13:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 luty 2020 08:36 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:40 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31 styczeń 2022 08:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 luty 2022 09:32 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 marzec 2022 15:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 06 lipiec 2022 12:08 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 12:32 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 09:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 sierpień 2023 11:44 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 wrzesień 2023 09:42 Robert Rumowski