Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (z wyłączeniem USC)
ul. Pocztowa 8
Telefon: 83 372-62-29, 83 372-62-22
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania:

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego, który podlega Sekretarzowi Miasta, z wyłączeniem Urzędu Stanu Cywilnego, który podlega Burmistrzowi Miasta, należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym cudzoziemców;
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości;
 3. prowadzenie rejestru wyborów;
 4. prowadzenie spraw związanych z wyborami burmistrza, rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego i referendum w zakresie sporządzania spisów osób upoważnionych do głosowania oraz udział w sprawnym przeprowadzeniu głosowania;
 5. wydawanie zezwoleń na imprezy masowe;
 6. transkrypcja, odtwarzanie, ustalanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw i zgonów;
 7. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
 8. sprawy związane z prowadzeniem aktów stanu cywilnego w tym dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego;
 9. prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk;
 10. współpraca w sprawach konsularnych;
 11. organizowanie uroczystości jubileuszowych 50-lecia pożycia małżeńskiego w tym opracowanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
 12. prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego;
 13. dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy lub przepisów zmieniających te ustawy;
 14. prowadzenie i koordynacja spraw ochotniczych straży pożarnych;
 15. wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu „Karta Rodziny 3+”;
 16. wykonywanie zadań związanych z realizacją przez Miasto Międzyrzec Podlaski rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w tym przyznawanie Karty Dużej Rodziny;
 17. przygotowywanie umów i porozumień w zakresie realizacji Programu „Karta Rodziny 3+” i rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny;
 18. współpraca z Policją w zakresie funkcjonowania Wydziału;
 19. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w zakresie Wydziału;
 20. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach;
 21. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w tym udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin;
 22. prowadzenie Rejestru Danych Kontaktowych Osób Fizycznych w tym wprowadzanie, wyszukanie, aktualizacja oraz usunięcie danych kontaktowych odpowiednio do wniosku osoby, której dane dotyczą oraz wyszukiwanie danych kontaktowych osób fizycznych w celu realizacji przez Urząd Miasta usług i zadań publicznych na rzecz tych osób albo potwierdzenia faktu braku przekazania takich danych przez wyszukiwaną osobę fizyczną.
 23. wykonywanie zadań w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych;
 24. koordynacja spraw w zakresie repatriacji;
 25. wykonywanie zadań określonych w § 12 i § 16;
 26. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.

Pracownicy:

 

mię i nazwisko: Iwona Saczuk
Stanowisko: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon: 83 372-62-22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Imię i nazwisko: Aneta Korniluk
Stanowisko:Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon: 83 372-62-22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Joanna Litwiniuk
Stanowisko: Podinspektor ds. dowodów osobistych
Telefon: 83 372-62-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Edyta Kaniuch
Stanowisko: Podinspektor ds. meldunkowych
Telefon: 83 372-62-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:46 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:06 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:07 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 13:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 15:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 kwiecień 2018 14:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 czerwiec 2018 15:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 13:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 lipiec 2018 08:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 listopad 2018 09:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 listopad 2018 12:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 luty 2020 14:32 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 maj 2021 10:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 12:23 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 12:23 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:26 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 marzec 2022 11:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 12:34 Robert Rumowski