Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (dotyczy USC)
ul. Pocztowa 8
Telefon: 83 372-62-29, 664927027, 83 372-62-22
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Zadania:

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego, który podlega Sekretarzowi Miasta, z wyłączeniem Urzędu Stanu Cywilnego, który podlega Burmistrzowi Miasta, należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym cudzoziemców;
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości;
3) prowadzenie rejestru wyborów;
4) prowadzenie spraw związanych z wyborami burmistrza, rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego i referendum w zakresie sporządzania spisów osób upoważnionych do głosowania oraz udział w sprawnym przeprowadzeniu głosowania;
5) wydawanie zezwoleń na imprezy masowe;
6) transkrypcja, odtwarzanie, ustalanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw i zgonów;
7) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
8) sprawy związane z prowadzeniem aktów stanu cywilnego w tym dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego;
9) prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk;
10) współpraca w sprawach konsularnych;
11) organizowanie uroczystości jubileuszowych 50-lecia pożycia małżeńskiego w tym opracowanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
12) prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego;
13) dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy lub przepisów zmieniających te ustawy;
14) prowadzenie i koordynacja spraw ochotniczych straży pożarnych;
15) wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu „Karta Rodziny 3+”;
16) wykonywanie zadań związanych z realizacją przez Miasto Międzyrzec Podlaski rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w tym przyznawanie Karty Dużej Rodziny;
17) przygotowywanie umów i porozumień w zakresie realizacji Programu „Karta Rodziny 3+” i rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny;
18) współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie funkcjonowania Wydziału;
19) opracowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działania wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej;
20) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w zakresie Wydziału;
21) realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, przygotowywanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
22) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie właściwości Wydziału;
23) prowadzenie rejestrów wynikających z odrębnych przepisów, poleceń lub wytycznych;
24) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
25) realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
26) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach;
27) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w tym udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin;
28) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego;
29) sporządzanie testamentów allograficznych zgodnie z art. 951 Kodeksu cywilnego;

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko: Iwona Saczuk
Stanowisko: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon: 83 372-62-22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Imię i nazwisko: Aneta Korniluk
Stanowisko: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon: 83 372-62-22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:57 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:00 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 13:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 15:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 kwiecień 2018 14:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 czerwiec 2018 15:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 14:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 lipiec 2018 08:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 listopad 2018 12:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 sierpień 2019 11:05 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 12:46 Robert Rumowski