Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
ul. Pocztowa 8,
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-35

 

Zadania:

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej, które podlega Burmistrzowi Miasta należy w szczególności:

 1. przygotowanie i organizacja procesów kontroli;
 2. kontrola jednostek organizacyjnych miasta;
 3. prowadzenie dokumentacji prowadzonych kontroli;
 4. sporządzenie wystąpień pokontrolnych;
 5. wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie zaistniałych uchybień i nieprawidłowości w działalności kontrolowanych jednostek;
 6. inspirowanie działań zmierzających w kierunku unikania w przyszłości błędów
  i nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli;
 7. dostarczanie informacji zmierzających do usprawnienia zarządzania kontrolowaną jednostką;
 8. dokonywanie Burmistrza Miasta kontroli sprawdzających w zakresie nieprawidłowości ujawnionych przez kontrole;
 9. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym głównie odpowiedzialność za stosowanie prawidłowego trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu miasta na wykonywanie zadań wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po przekazaniu umów i ofert przez Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej;
 10. realizacja zadań koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wynikających z odrębnego zarządzenia Burmistrza Miasta oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 11. koordynacja wdrażania systemu dla sygnalistów oraz realizacja zadań w zakresie prowadzenia procedury rozpatrywania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa, wynikających z odrębnych przepisów;
 12. wykonywanie zadań określonych w § 12 ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 2a i § 16;
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.

 

Pracownicy

Imię i nazwisko: Anna Kaliszuk
Stanowisko: Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
Telefon: 83 372-62-35
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 17:01 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 13:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 14:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 14:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 czerwiec 2020 08:26 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 październik 2020 09:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 12:38 Robert Rumowski