Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Petycja w sprawie budowy nowych zakładów przemysłowych na terenie miasta

 

Data wpływu petycji do Urzędu

 

04.05.2018 r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa 
w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu trzeciego 
( w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego i podmiot wyraził zgodę na ujawnienie danych)

 

Nie dotyczy

 Przedmiot petycji

Petycja w sprawie budowy nowych zakładów
przemysłowych na terenie miasta

Treść petycji (zanonimizowany skan)

Petycja

Nazwa komórki wiodącej

 Wydział Strategi i Rozwoju

Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji

 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 

3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Informacja o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii

Zakończone 

 

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

 21.05.2018 r.

Sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem (zanonimizowany skan)

 Rozpatrzenie petycji

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10 maj 2018 13:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 maj 2018 13:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 maj 2018 13:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 maj 2018 08:11 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 23 maj 2018 08:01 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking