Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Petycja - próba dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data wpływu petycji do Urzędu

 

07.11.2018 r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa 
w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu trzeciego 
( w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego i podmiot wyraził zgodę na ujawnienie danych)

 

Nie dotyczy

 Przedmiot petycji

Petycja - próba dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść petycji (zanonimizowany skan)

Petycja(pdf)

Nazwa komórki wiodącej

 Wydział Strategi i Rozwoju

Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji

 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 

3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Informacja o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii

zakończone

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

 03.01.2019 r. 

Sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem (zanonimizowany skan)

Odpowiedź (pdf) 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14 listopad 2018 17:27 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 14 listopad 2018 17:31 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 14 listopad 2018 17:32 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 styczeń 2019 13:03 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking