Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Petycja o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analiz wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze oraz powiadomienie wnioskodawcy czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy wynika, ze zasadnym będzie – w ciągu najbliższego roku – aneksowanie umów lub ogłoszenie postępowań optymalizacyjnych w tym obszarze

 

data wpływu petycji do Urzędu

22.05.2019 r.

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)

Szulc-Efect Sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu trzeciego ( w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego i podmiot wyraził zgodę na ujawnienie danych)

Nie dotyczy

przedmiot petycji

Petycja o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analiz wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze oraz powiadomienie wnioskodawcy czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy wynika, ze zasadnym będzie – w ciągu najbliższego roku – aneksowanie umów lub ogłoszenie postępowań optymalizacyjnych w tym obszarze

treść petycji (zanonimizowany skan)

Skan petycji

nazwa komórki wiodącej

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej

wyznaczony termin rozpatrzenia petycji

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

informacja o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii

Postępowanie zakończone

data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

 14.08.2019 r.

sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem (zanonimizowany skan)

 skan odopowiedzi 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 29 maj 2019 14:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 14 sierpień 2019 09:44 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 14 sierpień 2019 09:44 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 14 sierpień 2019 11:01 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking