Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wyznaczenie przez Kierownika JST - terminu rozmowy telefonicznej lub spotkania z naszym ekspertem, który ex professo - podzieli się uwagami i złoży wniosek optymalizacyjny dotyczący problematyki wdrożenia rzeczonego przepisu w gminach

data wpływu petycji do Urzędu

12.09.2019 r.

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)

Open Nexus Sp. z o.o.

Grzegorz Klimarczyk - Prezes Zarządu

28 Czerwca 1956 R. 406

61-441 Poznań

platformazakupowa.pl

Współwnioskowca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

 

 

 

 

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu trzeciego ( w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego i podmiot wyraził zgodę na ujawnienie danych)

Nie dotyczy

przedmiot petycji

- wnosimy o wyznaczenie przez Kierownika JST - terminu rozmowy telefonicznej lub spotkania z naszym ekspertem, który ex professo - podzieli się uwagami i złoży wniosek optymalizacyjny dotyczący problematyki wdrożenia rzeczonego przepisu w gminach.

treść petycji (zanonimizowany skan)

 skan petycji

nazwa komórki wiodącej

Wydział Strategii i Rozwoju

wyznaczony termin rozpatrzenia petycji

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

informacja o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii

 Zakończone

data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

 26.09.2019 r.

sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem (zanonimizowany skan)

 Odpowiedź na petycję

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 18 wrzesień 2019 09:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 18 wrzesień 2019 09:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 wrzesień 2019 15:19 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking