Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Koordynator do Spraw Dostępności – Pan Daniel Jasiński

Do zadań Koordynatora należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt.  1 ustawy oraz współpraca z drugim Koordynatorem, w zakresie realizacji tych zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy;

3) monitorowanie działalności Burmistrza Miasta w Międzyrzecu Podlaskim w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta
w Międzyrzecu Podlaskim w zakresie o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy;

4) sporządzanie, przy współpracy z drugim Koordynatorem, raportu  o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja ww. raportu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim;.

5) publikowanie w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności oraz treści planu działania, o którym mowa w pkt 2;

6) przygotowywanie, przy współpracy z drugim Koordynatorem, sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Urzędu i Miasta Międzyrzec Podlaski;

7) przedstawianie Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Dane kontaktowe: Urząd Miasta Wydział Strategii i Rozwoju pok. nr 4, tel. 833726216

 

Koordynator do Spraw Dostępności – Pan Kamil Wysokiński 

Do zadań Koordynatora należy realizacja zadań wynikających ustawy, w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy oraz współpraca w tym zakresie z drugim Koordynatorem;

3) monitorowanie działalności Burmistrza Miasta w Międzyrzecu Podlaskim w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim w zakresie o którym mowa w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy;

4)  współpraca z drugim Koordynatorem przy sporządzeniu raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5) współpraca z drugim Koordynatorem przy sporządzeniu sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Urzędu i Miasta Międzyrzec Podlaski;

6) przedstawianie Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Dane kontaktowe: Urząd Miasta Wydział Strategii i Rozwoju pok. nr 4, tel. 833726219

ZARZĄDZENIE Nr 179/19 BURMISTRZA MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 styczeń 2020 11:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 12:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 12:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 12:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 12:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 12:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 12:49 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking