Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://bip.miedzyrzec.pl strony internetowej BIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

Data publikacji: 2018-01-01

Data aktualizacji: 2023-01-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie
 2. Filmy nie posiadają napisów.
 3. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery).
 4. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 5. Możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami.
 6. Możliwość skorzystania z video-tłumacza na żywo.
 7. Możliwość zaznaczenia tekstu i odsłuchania przez lektora na stronie.
 8. Mapa strony.
 9. Focus wokół elementów nawigacyjnych.
 10. Strona jest dostosowana do standardów HTML5.
 11. Strona jest dostosowana do standardów WCAG 2.0.

Link do oceny jednego z testów.

Wyniki testów kontrastu dla wielkości tekstu AA i AAA: Contrast Ratio: 96/100

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Wysokiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 372 62 11 wew. 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 spełnia podstawowe wymagania w zakresie dostępności do pomieszczeń parteru budynku zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku w zakresie dostępności do pomieszczeń parteru są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pionowa – platforma przyschodowa; komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie)
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku które umożliwiają dostęp do pomieszczeń parteru – zewnętrzna pochylnia dla osób niepełnosprawnych, wewnętrzna platforma przyschodową.
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablica informacyjna
 4. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – brak ograniczeń
 5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich ratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 marzec 2020 14:07 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 14:12 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 14:12 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 14:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 14:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 14:26 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 marzec 2020 08:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 marzec 2020 09:12 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 marzec 2020 14:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 25 styczeń 2023 12:41 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 25 styczeń 2023 12:42 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 25 styczeń 2023 12:48 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking