Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

 

data wpływu petycji do Urzędu

11.01.2021 r.

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu trzeciego ( w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego i podmiot wyraził zgodę na ujawnienie danych)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

przedmiot petycji

Udzielenie pomocy finansowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. Warszawskiej 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w formie dotacji docelowej w kwocie 100 00,00 zł na realizacje zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych urządzeń oraz remontu pomieszczeń szpitala, ewentualnie wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie modernizacji układu energii elektrycznej

treść petycji (zanonimizowany skan)

Skan petycji

nazwa komórki wiodącej

Rada Miasta 

wyznaczony termin rozpatrzenia petycji

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

informacja o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii

  • Petycja skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14.01.2021 r.
  • Rozstrzygnięta

data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

 5.02.2021 r.

sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem (zanonimizowany skan)

 Skan
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 styczeń 2021 11:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 styczeń 2021 11:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 styczeń 2021 13:18 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 styczeń 2021 12:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 10 luty 2021 12:26 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking