Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

OGŁOSZENIE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od 31 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji, obejmującego nieruchomości stanowiące – drogi oznaczone w obrębie 0002 ewidencji gruntów miasta Międzyrzec Podlaski:

  1. ew. nr 1449 o powierzchni 0,2095 ha,
  2. ew. nr 1482 o powierzchni 0,6081 ha.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej – w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 pok. nr 1.

Komisja Inwentaryzacyjna:

Mirosław Malinowski
Barbara Łukaszuk
Marek Grontkowski


Załączniki

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Spis inwentaryzacyjny pdf 1.77 MB Robert Rumowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 sierpień 2021 13:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 sierpień 2021 13:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 sierpień 2021 13:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 sierpień 2021 13:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 sierpień 2021 13:25 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking