Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu
Miasta Międzyrzec Podlaski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie miasta Międzyrzec Podlaski mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na  dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja może być udzielona w wysokości70% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż20.000,00 złnakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD. Wysokość udzielonego wsparcia zostanie ustalona przez Komisję oceniającą wnioski i jest uzależniona miedzy innymi od ilości działek na terenie ROD.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składaćw terminie do dnia
16 maja 2022 r.

Uwaga! Wnioski o dotacje może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ROD na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski” przyjęty Uchwałą nr XXV/181/16 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniony Uchwałą nr XLIII/380/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 24 lutego 2022 r.

Regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji i wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji zamieszczone są poniżej. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Komunalnym, pokój nr 2 Urzędu Miasta lub pod numerem telefonu 83 372-62-21.

Załączniki:

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ROD na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski

Zmiany do regulaminu

Wzór wniosku o udzielenie dotacji (wersja edytowalna)

Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji (wersja edytowalna)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 01 kwiecień 2022 11:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 kwiecień 2022 13:32 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking