Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

informacja

Wzory dokumentów można również pobrać poniżej i w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski w siedzibie Rady Miasta Międzyrzec Podlaski.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w dniach i godzinach pracy urzędu
w Urzędzie Miasta ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski /sekretariat I p. pok. 22/

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miasta po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 83 3726224.

Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 podejmie najpóźniej do 31 października 2019 r.

 

NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking