Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Oświadczenia Majątkowe

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta składają swoje oświadczenia wojewodzie.

Radni składają oświadczenia Przewodniczącemu Rady Miasta.

Oświadczania zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza składane są Burmistrzowi.

 Część B:  Wyłączenia z jawności części B oświadczeń majątkowych dokonali: Adriana Brodawka, Agnieszka Zwolak i Robert Rumowski, pracownicy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski na podstawie art. 24i ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking