Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Rozpoczynamy nabór wniosków na mieszkania w ramach inwestycji SIM Lubelskie
w Międzyrzecu Podlaskim.


Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski ogłasza nabór wniosków na mieszkania z możliwością dojścia do własności w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Lubelskie sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana jest w Międzyrzecu Podlaskiem przy ulicy Leśnej. Planowana jest budowa trzech budynków, trzykondygnacyjnych wraz z podpiwniczeniem.  Powstanie 90 nowych lokali mieszkalnych, wraz z parkingiem nadziemnym odpowiadającym liczbie mieszkań.


Nabór wniosków prowadzony będzie od 02.11.2023 r. do 15.12.2023 r. 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest poprawne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.
Wzory dokumentów dostępne są:

  • do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Miasta pod adresem https://bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i przetargi”, w zakładce „SIM”.
  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta, pok. Nr 1.

Informacji na temat naboru udziela Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 1, tel. 83 372 62 23.

Wnioski należy składać osobiście na sekretariacie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8  w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek ,,Wniosek o zawarcie umowy SIM”, lub przez platformę ePUAP. Wnioski można również składać pocztą tradycyjną na podany wyżej adres Urzędu  z dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy SIM” (jako data wpływu liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie SIM jak i samej inwestycji znajdą Państwo na stronach https://bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i przetargi”, w zakładce „SIM”  oraz  www.simlubelskie.pl.

 Pliki do pobrania:

Tytuł
Wytworzony 31 październik 2023
Wytworzony 31 październik 2023
Wytworzony 30 październik 2023
Wytworzony 30 październik 2023
Wytworzony 30 październik 2023
Wytworzony 30 październik 2023
Wytworzony 30 październik 2023
Wytworzony 30 październik 2023
Wytworzony 30 październik 2023
Wytworzony 30 październik 2023
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking