Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Finansów i Nadzoru

 

USC - WSO

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)

Wpłat można dokonywać w:

 1. Kasie Urzędu Miasta w poniedziałki, środy, piątki od godz. 7:30 do 14:30 i wtorki, czwartki od godziny 8:00 do 15:00
 2. Na Rachunek Bankowy:  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003 Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim

Przedmiot opłaty skarbowej: 

 1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł;
 2. Opłata za ślub poza urzędem na wasze życzenie wynosi 1 000 zł;
 3. Zaświadczenie stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolnośc prawna do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wynosi 38 zł;
  • Jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład: w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu) — nie jest pobierana opłata dodatkowa.
 4. Wydanie zaświadczenie o stanie cywilnym wynosi 38 zł;
 5. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu wynosi 39 zł;
 6. Sporządzenie odpisu zupełnego aktu wynosi 33 zł;
 7. Sporządzenie odpisu skróconego wynosi 22 zł;
 8. Wydanie odpisu zupełnego po wpisie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego wynosi 50 zł;
 9. Wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu danych, po uzupełnieniu brakujących danych, po odtworzeniu aktu stanu cywilnego wynosi 39 zł;
 10. Zaświadczenie o dokonanych w skięgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeń o zaciągnięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego wynosi 24 zł;
 11. Zmiana imion i nazwisk wynosi 37 zł;
 12. Pełnomocnistwo 17 zł;
 13. Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem malżeństwa rozwiązanego wynosi 11 zł;
 14. Inne czynności urzędu stanu cywilnego wynoszą 11 zł
 15. Wydanie zaświadczenie o zameldowaniu wynosi 17zł;
 16. Udostępnienie informacji z ewidencji ludności, rejestru pesel i rejestru dowodów osobistych wynosi 31 zł.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 lipiec 2018 11:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 lipiec 2018 11:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 lipiec 2018 11:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 lipiec 2018 11:37 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 lipiec 2018 11:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 kwiecień 2019 10:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 29 maj 2019 09:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 grudzień 2019 12:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 14:40 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 maj 2021 09:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 12 styczeń 2022 16:12 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 12 styczeń 2022 16:13 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 lipiec 2022 08:12 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 lipiec 2022 08:21 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2023 08:38 Robert Rumowski