Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Zaplanowanie postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny. 

 

data wpływu petycji do Urzędu

28.05.2019 r.

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)

Szulc-Efect Sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu trzeciego ( w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego i podmiot wyraził zgodę na ujawnienie danych)

Nie dotyczy

przedmiot petycji

Zaplanowanie postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny. 

 

treść petycji (zanonimizowany skan)

Skan petycji

nazwa komórki wiodącej

Wydział Strategii i Rozwoju

wyznaczony termin rozpatrzenia petycji

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

informacja o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii

Zakończono

data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

 28.06.2019r.

sposób załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem (zanonimizowany skan)

 Skan
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 czerwiec 2020 16:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 07:34 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking